Berikut adalah jadual pH dan juga nutrien yang diperlukan oleh tanaman.

Pada tahap pH 6.0 hingga 7.0, hampir kesemua nutrien boleh wujud dengan sempurna.

Bagi mencapai pH yang optimum untuk media tanaman, peralatan pertama yang harus ada adalah pH Meter.

Bergantung kepada jenis media tanaman yang digunakan, cecair (hidroponik, akuaponik) atau pepejal (tanah, sabut, sekam), pH Meter yang digunakan haruslah bersesuaian.